Условия за ползване

Тези условия ("Условия", "Споразумение") са споразумение между Доставчика ("Доставчик", "ние", "нас" или "нашите") и Вас ("Потребител", "вие" или "ваш"). Настоящото Споразумение излага общите условия за използването на уебсайта alfacloud.biz и всички негови продукти или услуги (общо "Уебсайт" или "Услуги").

Акаунти и членство

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате този уебсайт. Използвайки този уебсайт и приемайки това Споразумение, вие гарантирате и заявявате, че сте навършили 18 години. Ако създадете акаунт на Уебсайта, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват в рамките на акаунта и всички други действия, предприети във връзка с него. Можем да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да използвате нашите Услуги. Предоставянето на невярна информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Ние няма да носим отговорност за ваши действия или пропуски, включително за всякакви щети, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием вашия акаунт (или която и да е част от него), ако определим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или че поведението или съдържанието ви биха могли да навредят на нашата репутация. Ако изтрием вашия акаунт поради горните причини, няма да можете да се регистрирате отново за нашите Услуги. Може да блокираме вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Съдържание

Потребителят на акаунта е отговорен за всички действия, извършени в рамките на акаунта и всички ресурси, предоставени от Доставчика. Потребителят е отговорен за своя акаунт и неговата безопасност. Ние не носим отговорност за Съдържанието, качено от Вас на Уебсайта. При никакви обстоятелства не носим отговорност за загуба на съдържание. Единствено ваша е отговорността да поддържате подходящо архивиране на вашето Съдържание. Независимо от гореизложеното, в някои случаи и при определени обстоятелства, без абсолютно никакво задължение, може да успеем да възстановим някои или всички ваши данни, които са били изтрити към определена дата и час, когато е възможно да направим резервно копие на данните за нашите собствени цели. Не гарантираме, че данните, от които се нуждаете, ще бъдат достъпни.

Връзки към други уебсайтове

Въпреки че този уебсайт може да води към други уебсайтове, по никакъв начин, пряко или косвено, не се асоциираме, спонсорираме или принадлежим към който и да е свързан уебсайт, освен ако не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за предложенията на фирми или физически лица или съдържанието на техните уебсайтове. Ние не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и други условия за използване на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт. Връзката ви с други уебсайтове извън сайта е ваша отговорност.

Забранени употреби

В допълнение към други условия, посочени в Споразумението, ви е забранено да използвате уебсайта или неговото съдържание:

 • за всяка незаконна цел;
 • за привличане на други лица да извършват или участват във всякакви незаконни действия;
 • за нарушаване на международни или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби;
 • за нарушаване на нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуалната собственост на други;
 • за тормоз, злоупотреба, клевета, унижение, сплашване или дискриминиране въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане;
 • за предоставяне на невярна или подвеждаща информация;
 • за качвате или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет;
 • за събиране или проследяване на личната информация на другите;
 • за спам;
 • за всякакви нецензурни или неморални цели;
 • или да възпрепятства защитните функции на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет.
 • Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан уебсайт при нарушение и при наличието на някоя от забранените употреби.

  Права върху интелектуална собственост

  Настоящото Споразумение не прехвърля върху вас никаква интелектуална собственост, притежавана от Доставчикa или трети страни, и всички права, заглавия и интереси към и върху тази собственост ще останат (като между страните) единствено при Доставчика. Всички търговски марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с нашия уебсайт или услуги, са търговски марки или регистрирани търговски марки на лицензодатели на доставчик. Други търговски марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с нашия уебсайт или услуги, могат да бъдат търговските марки на други трети страни. Използването на нашия уебсайт и услуги не ви дава право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на който и да е доставчик или търговски марки на трети страни.

  Ограничаване на отговорността

  Доставчикът не носи отговорност при загуба на данни. AlfaCloud няма да бъде отговорен към Клиента или друго лице за неизпълнение или забавяне на изпълнението на Услугата поради пожар, наводнение, война, бунт, стачка, експлозия, природни бедствия, прекъсване на транспорта , тероризъм, прекъсвания на захранването, компютърни вируси или всяко друго събитие извън разумния контрол на AlfaCloud.

  Доставчикът не носи отговорност за проблеми с поддръжката или закъснение на доставката, за които са отговорни трети страни, или други действия, които не са контролирани пряко от Доставчика. В случаите, когато доставката се отлага поради външни причини, клиентът има право да заяви съответната дата на следващото плащане да бъде преместена.

  Платени Услуги

 • Ползването на Услугите не е обвързано с договор.
 • След изтичане на предплатения период, Услугите автоматично ще бъдат прекратени.
 • 7 дни преди срока, ще получите напомнящ имейл за подновяване на Услугите.
 • Ако Услугите не бъдат подновени, всички ваши данни ще бъдат безвъзвратно заличени, 7 дни след изтичането на предплатения период!
 • Промени и изменения

  Ние си запазваме правото да променяме настоящото Споразумение или неговите политики, свързани с Уебсайта или Услугите, по всяко време, влизащо в сила след публикуване на актуализирана версия на това Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще променим датата на актуализираната информация в края на тази страница. Продължаващото използване на Уебсайта след каквито и да било такива промени представлява вашето съгласие за такива промени.

  Приемане на условията

  Вие потвърждавате, че сте прочели това Споразумение и се съгласявате с всички негови условия. Използвайки Уебсайта или неговите Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на настоящото споразумение, вие не сте упълномощени да използвате или да получите достъп до уебсайта и неговите Услуги.

  Свържете се с нас

  Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за настоящото споразумение или по всеки въпрос, свързан с него, можете да го направите чрез формата за контакт

  Този документ е последно актуализиран на 30 юли 2020 г.

  Политиката бе създадена от WebsitePolicies