Гарантирано спокойствие

Ние предлагаме пълна съвместимост с изискванията на GDPR.

AlfaCloud предлага всичко необходимо за спазване на GDPR.

Ползването на облака опростява спазването на изискванията и намалява бизнес риска и разходите.

Особено уязвими са медицинските лица, защото работят с чувствителни данни и по силата на GDPR съхранението трябва да отговаря на най-високо ниво на сигурност.

 

AlfaCloud е подходящ не само за отделни лекарски и зъболекарски кабинети, а и за клинични и рентгенови лаборатории.

С приложението DICOM Viewer медицинските специалисти могат да преглеждат и променят DICOM файлове. Той анализира и показва информация за пациентите, като позволява преглед на изображения с информационни наслагвания, включително компютърна радиография (CR), компютърна томография (CT), цифрова радиография (DX), мамография (MG) и магнитен резонанс.

 

AlfaCloud  може да се ползва както от малки фирми, така и от големи предприятия.

Може да спестите много средстава като съхранявате данните си в облака.

Не са нужни цели отдели по сигурността - облакът разполага с най - добрите методи за защита като SSL/TLS и AES-256 криптиране ; двуфакторно удостоверяване и Видео Удостоверяване посредством Nextcloud Talk .

Също така предлагаме „Длъжностно лице по защита на данните“ като външна услуга.

 

 

 

Гарантирано спокойствие


Ние предлагаме пълна съвместимост с изискванията на GDPR.

AlfaCloud предлага всичко необходимо за спазване на GDPR.

Ползването на облака опростява спазването на изискванията и намалява бизнес риска и разходите.

Особено уязвими са медицинските лица, защото работят с чувствителни данни и по силата на GDPR съхранението трябва да отговаря на най-високо ниво на сигурност.

AlfaCloud е подходящ не само за отделни лекарски и зъболекарски кабинети, а и за клинични и рентгенови лаборатории.

With С приложението медицинските специалисти могат да преглеждат и променят DICOM файлове. Той анализира и показва информация за пациентите, като позволява преглед на изображения с информационни наслагвания, включително компютърна радиография (CR), компютърна томография (CT), цифрова радиография (DX), мамография (MG) и магнитен резонанс.

AlfaCloud  може да се ползва както от малки фирми, така и от големи предприятия.

Може да спестите много средстава като съхранявате данните си в облака.

Не са нужни цели отдели по сигурността - облакът разполага с най - добрите методи за защита като SSL/TLS и AES-256 криптиране ; двуфакторно удостоверяване и Видео Удостоверяване посредством Nextcloud Talk

Също така предлагаме „Длъжностно лице по защита на данните“ като външна услуга.