AlfaCloud ви предлага облачно пространство базирано на Nextcloud - водещият софтуер в областта на съхранението на данни.   Още...

Облачни услуги

AlfaCloud поддържа най-високо ниво на криптиране, сравнимо с това на онлайн банкирането.

Още...

Сигурност

Контролирайте данните си по всяко време и на всяко място с мобилните приложения на Nextcloud.

Още...

Мобилност

AlfaCloud  предоставя облачно пространство с най-високо ниво на сигурност и пълна съвместимост с изискванията на GDPR.

Сигурни решения

за по-добра

работна среда

1. Контрол на ИТ решения

2. GDPR Съвместимост

3. Облачно пространство

Безопасен дом за всички ваши данни

Приятелският интерфейс и лекотата с която се работи гарантира на фирмите повишена производителност и оптимизация на процесите. Това в никакъв случай не е за сметка на сигурността.

Сигурност

ИТ партньор с открита визия.

Мобилно приложение за вашата операционна система може да изтеглите тук:

 

 

Също така може да изтеглите клиент за работния плот за:   Linux     Windows    macOS

Облакът съчетава най-доброто от публичните облаци с предимствата на самостоятелното хостване и добавянето на приложения.
Сътрудничеството в облака и работата по общи проекти са подсигурени от приложения като Collabora Online и Nextcloud Talk.

 

AlfaCloud използва стандартно SSL/TLS криптиране на данни при прехвърлянето им. Освен това, данните съхранявани в облака също могат да бъдат криптирани, като по подразбиране се използва AES-256 криптиране със сървърно или персонализирано управление на ключовете.

AlfaCloud включва двуфакторно удостоверяване за вход на потребители, като използваните методи са U2F ( Universal 2nd Factor ) и TOTP ( Time-based One-Time Password ).

И не на последно място.

Облакът е оценен от Nextcloud с най-висок рейтинг за сигурност A+.

 
 
 

Сигурни решения
за по-добра
работна среда

AlfaCloud предоставя облачно пространство с най-високо ниво на сигурност и пълна съвместимост с изискванията на GDPR.

Облачни услуги


AlfaCloud ви предлага облачно пространство базирано на Nextcloud – - водещият софтуер в областта на съхранението на данни.    Още...

Сигурност


AlfaCloud поддържа най-високо ниво на криптиране, сравнимо с това на онлайн банкирането.   Още...

Мобилност


Контролирайте данните си по всяко време и на всяко място с мобилните приложения на Nextcloud.   Още...

Безопасен дом за всички ваши данни

Приятелският интерфейс и лекотата с която се работи гарантира на фирмите повишена производителност и оптимизация на процесите. Това в никакъв случай не е за сметка на сигурността.

Повече

Мобилност


ИТ партньор с открита визия.

Мобилно приложение за вашата операционна система може да изтеглите тук:

untitled.png
untitled2.png
droid.png

Също така може да изтеглите клиент за работния плот за:    Linux     Windows    macOS

Облачни услуги


Облакът съчетава най-доброто от публичните облаци с предимствата на самостоятелното хостване и добавянето на приложения.
Сътрудничеството в облака и работата по общи проекти са подсигурени от приложения като Collabora Online и Nextcloud Talk.

Сигурност


AlfaCloud използва стандартно SSL/TLS криптиране на данни при прехвърлянето им. Освен това, данните съхранявани в облака също могат да бъдат криптирани, като по подразбиране се използва AES-256 криптиране със сървърно или персонализирано управление на ключовете.

AlfaCloud включва двуфакторно удостоверяване за вход на потребители, като използваните методи са U2F ( Universal 2nd Factor ) и TOTP ( Time-based One-Time Password ).

И не на последно място.

Облакът е оценен от Nextcloud с най-висок рейтинг за сигурност A+