За нас

Ние предлагаме сигурност и спокойствие.

По силата на закона от 2000-та година сме администратор на лични данни. Повече от 10 години поддържаме медицински софтуер за зъболекари. След влизане в сила на GDPR, осъзнахме необходимостта от наистина сигурно пространство за съхранение на чувствителни данни. Nextcloud е технологията която най-добре отговаря на изискванията за сигурност.
AlfaCloud е мястото, където може да съхранявате своите данни с абсолютна сигурност.
AlfaCloud   ви дава необходимото спокойствие, че спазвате всички изисквания на GDPR.

Не на последно място, AlfaCloud ви спестява много финансови средства.

 

 

За нас


Ние предлагаме сигурност и спокойствие.

 

По силата на закона от 2000-та година сме администратор на лични данни. Повече от 10 години поддържаме медицински софтуер за зъболекари. След влизане в сила на GDPR, осъзнахме необходимостта от наистина сигурно пространство за съхранение на чувствителни данни. Nextcloud е технологията която най-добре отговаря на изискванията за сигурност.
AlfaCloud е мястото, където може да съхранявате своите данни с абсолютна сигурност.
AlfaCloud   ви дава необходимото спокойствие, че спазвате всички изисквания на GDPR.

Не на последно място, AlfaCloud ви спестява много финансови средства.